Oznamujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uveřejnilo vyhlášení Státní podpory sportu pro rok 2016 (http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-pro-rok-2016). Pro rok 2016 otevřelo nový program, který je výhradně zaměřen na podporu TJ/SK (tělovýchovných jednot a sportovních klubů), konkrétně na podporu pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti těchto spolků.

Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Podpora je zaměřena především na zabezpečení práce trenérů, asistentů a pedagogů při práci s dětmi a mládeží sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Specifické vymezení: sportovní vybavení a výstroj, podpora trenérů, asistentů a pedagogů zabezpečujících pohybové aktivity dětí a mládeže.

Žadatelem je sportovní svaz (ČVS), který předkládá na MŠMT společně s žádostí tabulku se jmenovitým přehledem konkrétních konečných příjemců – TJ/SK.


Poskytnutá dotace je finanční podporou sportovní činnosti spolku pro vlastní členskou základnu, od niž jsou vybírány členské příspěvky v doporučené výši minimálně 100 Kč/osoba/rok u mládeže a minimálně 500 Kč/osoba/rok u dospělých.

TJ/SK předkládající žádost o dotaci prostřednictvím ČVS musí splňovat níže uvedené podmínky:

  1. - TJ/SK musí být sdružen a registrován v ČVS
  2. - TJ/SK musí mít členskou základnu mládeže
  3. - TJ/SK musí při poskytnutí dotace (v roce 2016) vést tzv. podvojné účetnictví ve smyslu zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.

Žadatel o dotaci:

  • Vyplní formulář (příloha 1) žádosti MŠMT na program VIII. ve všech bodech, vytiskne, podepíše oprávněnými osobami, opatří otiskem razítka a naskenuje do formátu pdf;
  • Vyplní přílohovou tabulku (příloha 2) MŠMT k programu VIII v řádku poř. č. 1 (musí být vyplněny všechny hodnoty). Řádek označený Žadatel nevyplňujte;

Tyto materiály do 7. října 2015 (vč.) odešle elektronicky na kozacek(at)cvf.cz


Žádosti doručené po tomto termínu nebudou do programu požadavků zařazeny.

Údaje uvedené ve formuláři žádosti nesmí být v rozporu s údaji uvedenými v ostatních přílohách.
V případě, že TJ/SK vykáže v přílohové tabulce MŠMT nějaký majetek, musí být hodnota takto vykázaného majetku uvedena v účetní hodnotě, nikoli v odhadnuté částce.

Se svými případnými dotazy se obracejte na pracovníka ČVS, pana Ing. Lukáše Kozáčka, 723 656 516, kozacek(at)cvf.cz.

PřílohaVelikost
priloha_1_zadost.pdf275 KB
priloha_2_viii_tabulka.xlsx733.71 KB
X