Zde jsou uvedeny kontakty na všechny komise Krajského volejbalového svazu a jejich členy.

Komise zajišťující chod všech soutěží:
Komise pro kontrolu a řešení problémů:
Komise důležité pro chod kraje a soutěží:
X