Zrušení školení

Z důvodů malého počtu přihlášených uchazečů je letošní školení rozhodčího volejbalu 3. třídy zrušeno.

Upozornění !!!

Upozorňuji rozhodčí řídící soutěže ČVS, MS KVS, MS OVS, že soutěže OVL nespadají do struktury soutěží ČVS a tudíž je vaší povinností, v případě vzniklé kolize termínů se soutěžemi OVL, primárně přijmout delegaci na soutěže řízené složkami ČVS (liga, krajský přebor, český pohár, okresní přebor).

Předsoutěžní semináře 2016

Pozvánka na seminář rozhodčích (přihlášených k řízení utkání v sezóně 2016/2017 soutěží řízených STK a KM MS KVS mimo rozhodčích listin ČVS) Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/kalendar-akci/predsoutezni-seminare-2016/

Odměny a cestovní náhrady 2016/2017

Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích v soutěžním období 2016/2017. Rozhodčím delegovaným k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle tohoto opatření, které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS. Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/products/odmeny-a-cestovni-nahrady-2016-2017/

Adresář rozhodčích KP 2016/2017

Kontakty na rozhodčí přihlášené k řízení krajských přeborů v MS kraji pro soutěžní období 2016/2017 Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/products/adresar-rozhodcich-2016-2017/

Turnaj rozhodčích MS kraje - "Memoriál Rudolfa Lišky"

7. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje za účelem trochy „nezdravého“ pohybu, hromady zábavy a legrace a setkání s mnohými kolegy rozhodčími, které běžně nepotkáváme a třeba i s nováčky mezi „pískači“. Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/kalendar-akci/memorial-rudolfa-lisky-2016/

Formulář "Hodnocení Komisaře"

V přílohách možno stáhnout formuláře pro hodnocení rozhodčích "Komisařem-vychovatelem" v KP MS KVS

X