zprávy od členů komise rozhodčích

Školení rozhodčích III. třídy

MOTTO: "Seznamte se s pravidly"
Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu 3. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.
Školení má dvě části:
1. teoretickou 4. – 5. června 2016 (pravděpodobně v Ostravě)

Upozornění na neplatný formulář zápisu

V soutěžích MS kraje se začíná rozmáhat používání zápisu o utkání staženého z webu volejbal.cz.

Upozorňujeme, že tento zápis není platný v soutěžích MS kraje a pokud bude tento zápis použit, může být družstvo, které jej použije sankcionováno dle SŘV a RS.

X