1. Základní ustanovení

  1. Směrnice upravuje ocenění práce pro volejbalové hnutí.
  2. Aby bylo možno projevit uznání reprezentantům, funkcionářům svazu, kteří vykazují delší dobu úspěšnou a zvlášť záslužnou práci pro ČVS, jakož i nečlenům ČVS, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj volejbalu, vydává ČVS tuto směrnici o ocenění.

 2. Druhy ocenění

  1. Základní stupnice ocenění je stanovena takto:
   1. Okresní výbor ČVS
    • Čestné uznání
   2. Krajský výbor ČVS
    • Čestné uznání
     - uděluje výbor KVS nebo P-KVS
     - navrhuje OVS ČVS, komise KVS
    • Medaile Otakara Koutského
     - uděluje výbor KVS
     -navrhuje P-KVS
    • Čestný předseda KVS ČVS
     - uděluje výbor KVS
     - navrhuje P-KVS
    • Čestný člen KVS, nejvyšší vyznamenání KV ČVS
     - uděluje výbor KVS
     - navrhuje P-KVS
   3. Výbor ČVS
    • Čestné uznání
     - uděluje výbor ČVS nebo SR ČVS
     - navrhuje SR ČVS, komise SR
    • Medaile Vladimíra Spirita
     - uděluje výbor ČVS
     - navrhuje SR ČVS
    • Čestný předseda ČVS
     - uděluje výbor ČVS
     - navrhuje SR ČVS
    • Čestný člen ČVS, nejvyšší vyznamenání ČVS
     - uděluje výbor ČVS
     - navrhuje SR ČVS
    • Uvedení do síně slávy Českého volejbalu
     - schvaluje výborČVS
     - navrhuje SR ČVS
  2. Kromě uvedených ocenění lze používat i různé formy děkovných dopisů funkcionářů (např. za uspořádání různých akcí).

  3. Jednotlivé orgány ČVS si mohou stanovit další kriteria pro udělování ocenění a případné věcné či finanční odměny.

 3. Ustanovení společná a závěrečná

  1. Čestné členství v ČVS a uvedení do síně slávy ČVS se řídi samostatnými předpisy ČVS

  2. Čestná uznání a medaile dodává udělujícím orgánům sekretariát ČVS

  3. Ocenění může udělující orgán výjimečně odejmout v případě závazného provinění.

  4. V případě úmrtí vyznamenané osoby se ocenění ponechává pozůstalým, kteří však nejsou oprávněni je nosit.

  5. K výkladu této směrnice je oprávněna výhradně legislativní komise SR ČVS.

  6. Směrnice byla schválena výborem ČVS dne 30. dubna 2005 a tímto dnem rovněž nabývá účinnosti.

X