Všechny úřední zprávy vydané komisí rozhodčích MS kraje.
Ing. Jan Slezák
Za tuto část zodpovídá předseda KR Ing. Jan SLEZÁK.

Zrušení školení

Z důvodů malého počtu přihlášených uchazečů je letošní školení rozhodčího volejbalu 3. třídy zrušeno.

Školení rozhodčích 3. třídy

MOTTO: "Seznamte se s pravidly"
Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu 3. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.
Školení má dvě části:
1. teoretickou 2. – 4. června 2017 (pravděpodobně v Ostravě)

Změna cestovních náhrad rozhodčích pro rok 2017

Změna cestovních náhrad pro rok 2017

SR ČVS na svém 43. zasedání dne 18.01.2017 mimo jiné schválila:

  • pro rok 2017 prováděcí předpis ke směrnici 09/2011 „Účtování a inventarizace v ČVS“ včetně jeho přílohy č. 1 ve stejném znění, tak jak byl schválen na 31. zasedání SR ČVS dne 13.01.2016;

Upozornění !!!

Upozorňuji rozhodčí řídící soutěže ČVS, MS KVS, MS OVS, že soutěže OVL nespadají do struktury soutěží ČVS a tudíž je vaší povinností, v případě vzniklé kolize termínů se soutěžemi OVL, primárně přijmout delegaci na soutěže řízené složkami ČVS (liga, krajský přebor, český pohár, okresní přebor).

Předsoutěžní semináře 2016

Pozvánka na seminář rozhodčích (přihlášených k řízení utkání v sezóně 2016/2017 soutěží řízených STK a KM MS KVS mimo rozhodčích listin ČVS) Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/kalendar-akci/predsoutezni-seminare-2016/

Odměny a cestovní náhrady 2016/2017

Opatření k odměňování a náhradám rozhodčích v soutěžním období 2016/2017. Rozhodčím delegovaným k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle tohoto opatření, které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS. Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/products/odmeny-a-cestovni-nahrady-2016-2017/

Adresář rozhodčích KP 2016/2017

Kontakty na rozhodčí přihlášené k řízení krajských přeborů v MS kraji pro soutěžní období 2016/2017 Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/products/adresar-rozhodcich-2016-2017/

Turnaj rozhodčích MS kraje - "Memoriál Rudolfa Lišky"

7. ročník turnaje rozhodčích Moravskoslezského kraje za účelem trochy „nezdravého“ pohybu, hromady zábavy a legrace a setkání s mnohými kolegy rozhodčími, které běžně nepotkáváme a třeba i s nováčky mezi „pískači“. Více zde: http://www.kr-mskvs.cz/kalendar-akci/memorial-rudolfa-lisky-2016/

Školení rozhodčích III. třídy

MOTTO: "Seznamte se s pravidly"
Každoročně pořádá komise rozhodčích moravskoslezského volejbalového svazu školení rozhodčích volejbalu 3. třídy.
Jde o jedinečnou příležitost seznámit se podrobně s pravidly volejbalu a získat tak možnost řídit mistrovská utkání okresních a krajských volejbalových soutěží.
Školení má dvě části:
1. teoretickou 4. – 5. června 2016 (pravděpodobně v Ostravě)

X