Všechny úřední zprávy vydané předsednictvem nebo výborem MS kraje.
Ing. Jindřich Piprek
Za tuto část zodpovídá sekretář kraje Ing. Jindřich PIPREK.

Zápis ze zasedání předsednictva č.24/2015

Zápis ze zasedání předsednictva Moravskoslezského krajského volejbalového svazu v Ostravě

Zasedání se konalo dne 15.9.2015 v prostorech MS KVS na adrese Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava

Přítomni byli: předseda Miroslav Nádvorník, Dušan Rundt, Jan Slezák, Werner Cigán, Miloslav Chrobák

Omluvenii byli: Tomáš Zedník, Tomáš Kavala, host: Otakar Kotyza

Hosté přítomni na zasedání: Jindřich Piprek, Václav Mosler, Radka Drabinová

X