Všechny úřední zprávy vydané trenérsko metodiskou komisí MS kraje.
Ing. Dušan Rundt
Za tuto část zodpovídá předseda TKM Ing. Dušan RUNDT.

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

X