Aktuality

Informace ke školení trenérů III. třídy

8.4.2024

Rámcový program:

 

Přihláška on-line:

 

 

Informace k platbě:

 

Částka: 2.500,- Kč musí být uhrazena do 30.4.2024

 

1)     Platba na účet:

 

Termín: do 30.4.2024

č.ú: 3083308302/5500

poznámka:  jméno a příjmení účastníka

Platbu účastník (volejbalový klub) provede na základě faktury, kterou obdrží účastník do e-mailu uvedeného v online přihlášce.

 

 

Informace ke zkoušce

 

1)     Seminární práce:

Rozsah:           vlastní práce min. na 2 stránky A4

Téma: ukázkový trénink

Titulní strana: Jméno, Příjmení, klub, název práce, datum, 3. trenérská třída MS KVS, kategorie, pro kterou je ukázkový trénink připraven

Odevzdat elektronicky do 21.5.2024 včetně na adresu: provaznik@volleybeskydy.cz

 

2)     Metodické výstupy:

Dle seminární práce.

 

3)     Zkouška:

Ústní, ve skupině.

 

 

Trenérskou licenci lze získat po úspěšném absolvování všech 3 částí

(seminární práce, metodický výstup, zkouška).