Aktuality

Informace sekretariátu MS KVS

15.4.2020

1.       Činnost sekretariátu

 

Na základě skutečností ve věci mimořádných událostí  COVID-19 a prodloužení nouzového stavu Vládou ČR sděluji tímto, že v současné době bude prodlouženo uzavření sekretariátu pro veřejnost do 8.5.2020.

Činnost sekretariátu (ekonomické, administrativní služby, apod.) je nadále zajištěn emailovou korespondencí nebo telefonicky. Případné formuláře, faktury a jinou korespondenci můžete nadále zasílat prostřednictvím České pošty na adresu Sekretariátu.

 

 

2.       Čerpání finančního příspěvku z MKSVS do 31.5.2020

 

Na základě rozhodnutí P-MSKVS z 20. zasedání konaného dne 15.10.2019 je možno čerpat finanční příspěvek z MSKVS na rozhodčí mládežnických krajských soutěží pořádaných od 1.1. - 15.5. 2020. Tento příspěvek bude poskytnut na základě zaslaných potvrzení (scan nebo kopie poštou na níže uvedenou adresu do 31.5.2020) o výplatě DELEGOVANÝCH rozhodčích a zaslán převodem na účet na základě podepsané smlouvy mezi MS KVS a klubem. Dotace se týká mládežnických soutěží-MS-ZKY, MS-ZCI, MS-KKY, MS-KTI, MS-JKY, MSP-ZCI, MSP-KTI. V případě zájmu o čerpání finančního příspěvku kontaktujte sekretáře MS KVS na níže uvedené emailové adrese a zašlete výše uvedené doklady, na základě kterých Vám bude zaslána smlouva.

 

Informace byla zaslána všem klubům na emailové adresy uvedené v kontaktech jednotlivých družstev dne 6.4.2020.

 

 

S pozdravem.

 

Ing. Šárka Sonnková

sekretář MS KVS

+420 604 67 67 08

mskvs@seznam.cz

moravskoslezsky-volejbal_logo_B_CMYK_pozitiv.jpg
Sonnková Šárka.jpg