Aktuality

PŘERUŠENÍ SOUTĚŽÍ

31.10.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
 
vzhledem k pokračujícím vládním opatřením proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 (usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 s účinností do 3. 11. 2020 a následném prodloužení do 20. 11. 2020) jsou všechny soutěže ČVS a MS KVS i nadále přerušené. Jejich opětovné zahájení se bude řídit vládními nařízeními a budete o nich informováni na základě vývoje situace. V současné době je však obtížné cokoli předjímat. Je ale velmi pravděpodobné, že většina soutěží nebude odehrána v rozsahu, v jakém byla naplánována.
 
 
S přáním pevného zdraví
Tomáš KAVALA
předseda STK MS KVS
moravskoslezsky-volejbal_logo_B_RGB_pozitiv.jpg