Aktuality

Přihlášky do soutěží sezóny 2020/2021

19.5.2020

Přihlášky do soutěží sezóny 2020/2021

 

Informace k soutěžím v sezóně 2020/2021

 

 

Ročníky jednotlivých kategorii pro soutěže MS KVS v soutěžním ročníku 2020/2021

  

kategorie

Ročník narození

 

Ženy (střídavý start)

Od 1. 1. 1975

a starší

Muži (střídavý start)

Od 1. 1. 1975

a starší

Juniorky

Od 1. 1. 2001

a mladší

Junioři

Od 1. 1. 2001

a mladší

Kadetky

Od 1. 1. 2004

a mladší

Kadeti

Od 1. 1. 2003

a mladší

Žákyně

Od 1. 1. 2006

a mladší

Žáci

Od 1. 1. 2006

a mladší

Mladší žákyně

Od 1. 9. 2007

a mladší

Mladší žáci

Od 1. 9. 2007

a mladší

  

Střídavý start

 

1. Hráč může ve stejné věkové kategorii střídavě startovat za jedno družstvo hrající nižší soutěž a za jedno družstvo hrající vyšší soutěž:

 

a) v soutěžích dospělých, pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčka k datu stanovenému rozpisem soutěže 21 let,

 

b) v soutěžích mládeže v jedné vyšší věkové kategorii, než do jaké svým věkem patří. Současně však nemůže střídavě startovat v soutěži dospělých.

 

2. Střídavý start je možný pouze za družstva téhož oddílu. Hráč je uveden na soupiskách obou družstev a na soupisce družstva hrajícího vyšší soutěž je označen „S“. Střídavý start je platný pro celé soutěžní období.

 

 

Start hostujících hráčů

 

1. Hráč může během soutěžního období hostovat maximálně ve dvou družstvech jiného než mateřského oddílu. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního hostování.

 

1.1 Pokud hráč nepřesáhne k datu stanovenému rozpisem soutěže 23 let a hráčka k datu stanovenému rozpisem soutěže 21 let:

 

a) není jeho(jí) start za družstva mateřského oddílu tímto omezen,

b) nemůže hostovat za družstvo hrající stejnou soutěž jako družstvo mateřského oddílu, na jehož soupisce je uveden(a),

c) na soupisce družstva, ve kterém hostuje, je označen(a) „H“ s uvedením názvu mateřského oddílu.

 

1.2 Pokud hráč nebo hráčka přesáhne věk uvedený v odst. 1.1 tohoto článku, nemůže již za družstvo mateřského oddílu souběžně startovat.

 

2. Hostování může být předčasně ukončeno se souhlasem oddílu, ve kterém hráč hostuje.

 

3. V soutěžním období může hráč hostovat maximálně dvakrát. Druhé hostování může být zahájeno až po skončení prvního hostování.