Aktuality

Rozhodnutí předsednictva MS KVS

16.3.2020

Předsednictvo MS KVS rozhodlo dne 16. 3. 2020 o

ukončení všech soutěží řízených STK MS KVS

Během víkendu vyhodnotila STK MS KVS stav všech soutěží organizovaných MS KVS. Na základě těchto informací rozhodlo Předsednictvo MS KVS o ukončení všech soutěží pod hlavičkou MS KVS

 

              Předsednictvo MS KVS dnes definitivně rozhodlo o tom, že ukončuje všechny soutěže volejbalu pro soutěžní období 2019/2020 řízených STK MS KVS. Dle stavu soutěží budou stanovení přeborníci kraje a pořadí v jednotlivých soutěžích ke dni ukončení je i konečným. Uzavření některých hal, nemožnost společného tréninku a další okolnostmi jsme byli k této situaci přinuceni.

Rozhodnutí P-MS KVS ze dne 16. 3. 2020 formou per rollam

  • Schvaluje ukončení všech soutěží volejbalu pro soutěžní období 2019/2020 řízených STK MS KVS
  • Potvrzuje aktuální pořadí jednotlivých soutěží ke dni ukončení v soutěžním období 2019/2020 dle předloženého návrhu STK MS KVS ze dne 15. 3. 2020

Vážnost situace ČR a rozhodnutí Správní rady ČVS do určité míry přispěla k tomuto definitívnímu rozhodnutí. Pokud se aktuálně platná omezení a opatření vyplývající z nouzového stavu zmírní či úplně zruší, budeme hledat možnosti jak převážně mládeži umožnit v nějakém soutěžním formátu využít zbývající čas v soutěžním období 2019/2020. Okresní a městské soutěže řízených jednotlivými OVS a MěVS, rozhodnutí těchto orgánu nemusí být identická. Zdraví hráčů, trenérů, rozhodčích a dalších osob ve volejbalové komunitě je naší společnou prioritou.

Vavřinec Pečinka- předseda MS KVS