Aktuality

Smutná zpráva

27.1.2021

Sdělujeme smutnou zprávu, že dnes ve věku 76 let zemřel BŘETISLAV HABARTA 

 

Břeťa se narodil 2. 3. 1945. S volejbalem začínal na ZŠ v Českém Těšíně a pokračoval příchodem do družstva dorostu v Kopřivnici. Jako hráč se podílel na vysněném postupu do celostátní II. ligy, ve které hrál 8 let a pak po postupu také jeden rok I. národní ligu.

 

Svoje trenérské schopnosti uplatnil u družstva žen (KP), tak i družstva mužů ( II. liga). Byl součástí týmu, které se několikrát umístilo ve finále turnaje O pohár ÚRO v Martině na předních místech, kde byl nejednou vyhodnocen jako nejlepší hráč. Aktívní volejbalovou činnost ukončil ve svých 56 létech.

 

Na svá herní léta navázal jako rozhodčí, v roce 1972 získal licenci a svou kvalifikaci si postupně zvyšoval až k zisku rozhodčího I. třídy.

 

Svými bohatými zkušenosti ve všech oblastech volejbalu dodnes pomáhal při uskutečňování akcí lokálního i mezinárodního významu jako organizátor, moderátor či rozhodčí. Významnou měrou se podílel na tvorbě publikace 100 let volejbalu v Moravskoslezském kraji a byl členem jeho autorského týmu.

 

Je nositelem ocenění Zlatého odznaku ČSTV, medaile Dr. Otakara Koutského, medaile Ing. Vladimíra Spirita a u příležitosti výročí 100 let tělovýchovy v Kopřivnici mu byl udělen Pamětní list za dlouholeté a účinné působení ve sportu.

 

Břetislav Habarta působil v orgánech Českého volejbalového svazu jako místopředseda OVS Nový Jičín a člen Výboru Moravskoslezského krajského volejbalového svazu.

 

Čest jeho památce.