Aktuality

VII. zasedání Výboru MS KVS

10.12.2019

V úterý dne 10. 12. 2019 se uskutečnilo zasedání výboru MS KVS.

Výbor ocenil čestným uznáním práci Vlastimila Kováře st. a Jana Nováka, Jaromíru Antušákovi udělil medaili Otakara Koutského.

Zprávu o činnosti předsednictva a informace z Výboru ČVS přenesl Tomáš Kavala, který jednání v nepřítomnosti předsedy MS KVS Vavřince Pečiky i místopředsedy Petera Šloffa řídil. 

Zástupci jednotlivých okresů a komisí informovali o činnosti v uplynulém období. Nejobsáhlejší příspěvky měli předsedové komisí mládeže, jak Petr Adamčík, tak i Miloslav Chrobák. Oba tak naplňovali úkol z předcházejícího Výboru k rozvoji mládeže. K tomuto tématu byl také představen projekt SKAUT pro chlapecké kategorie, který zpracovali a přednesli František Kopecký, Miloslav Chrobák a Ivan Pelikán. Projekt je zaměřen na výběr somaticky vhodných talentů a jejich progresivní růst.

K připravovaným oslavám 100 let českého volejbalu připravuje KSV knihu k historii volejbalu v našem kraji, o stavu příprav informoval předseda komise Miroslav Vyhlídal, kterého v diskusi doplnil Vlastimil Kovář st.