Historie

Historie volejbalu v našem kraji

4.3.2019

Historie  volejbalu v Moravskoslezském kraji

(zpracoval Ing. Jan Dluhoš v roce 2016)

 

V historickém vývoji československého i českého volejbalu má také své nezastupitelné místo moravskoslezský volejbal, jehož dnešní současnost se rovněž začala psát ve dvacátých létech minulého století. Ve svém prehistorickém období od svého vzniku až do německé okupace doznal volejbal našeho regionu svého prvotního rozmachu pod sokolskými křídly, které se také zapříčinily o jeho vzkříšení i opětovný rozvoj po roce 1945.

II. světovou válku prožívá volejbal našeho regionu dočasným úmrtím v sudetoněmeckých oblastech i na Těšínsku. V protektorátu došlo k rozpuštění sokolských jednot a dle nově získaných poznatků se volejbal hrál dále. Bylo hráno o tituly zemských mistrů a dokonce 2. října 1943 došlo v Ostravě k sehrání mezizemského utkání Čechy – Morava. V družstvu Moravy startovali vedle hráčů SK Haná Kroměříž a SK Baťa Zlín 4 hráči mistra Moravy, SK Radvanice – Josef Valášek, Antonín Nogol, Přemysl Kočí a Jan Slovák.

Dobový kolorit dalšího historického rozvoje MS volejbalu vycházel z politicko-hospodářské situace v naší republice ovlivňující také činnost i směrování tělovýchovného procesu vůbec. Pojem a dobré jméno MS volejbalu vytvářela činnost celé řady oddílů i jejich úspěšné výsledky, které obohacovaly volejbalové hnutí v uplynulých létech jeho trvání nejen v našem regionu, ale i v republice.

Mistrovský titul získali muži VŽKG v roce 1968. Družstvu mužů VK DHL, jako pokračovateli Vítkovic, se po 38. letech podařilo získat zlatou medaili v extraligové soutěži. Stalo se tak v roce 2006 v double s vítězstvím v Českém poháru. Na získání obou mistrovských titulů se podílel jeden volejbalista, Jaroslav Tomaš, nejdříve jako hráč a následně jako trenér mistrovského družstva. Zisk mistrovského titulu umožnil družstvu hrát v nejprestižnější klubové evropské soutěži Champions League, kde se tým probojoval mezi 12 nejlepších evropských celků. V roce 2005 se extraligové družstvo VK Feram Opava stalo vítězem Českého poháru ve volejbale mužů s následným startem v příslušné evropské soutěži. Rok 2013 je rokem dalšího překvapivého získání mistrovského titulu družstvem mužů VK Ostrava s vyhodnocením nejlepšího velejbalisty, Petera Michaloviče i nejlepšího trenéra Zdeňka Šmejkala. Do dnešního dne volejbalisté Vítkovic získali celkem 4 krát vítězství v Českém poháru. Volejbal Vítkovic, který byl i dnes je vlajkovou lodi MS volejbalu, v sezoně 1999/2000 přešel po 78 letech na sponzorské názvy – VK Danzas, VK DHL a od ročníku 2011/12 nese jméno VK Ostrava.

Titul „Přeborník republiky“ získala družstva žen našeho regionu několikrát. Nejdříve to bylo 4násobné získání družstvem žen TJ Baník Ostrava, které v létech 1948-1956 patřilo mezi nejlepší v republice (1948, 1951, 1952 a 1953). Jejich štafetu přebornických titulů převzalo v létech 1954 a 1958 družstvo žen Tatranu Valašské Meziříčí, které tohoto výsledku dosáhlo růstem od družstva žaček a dorostenek pod vedením Mudr. Ládi Svozila. V tomto období se hrála na Valašsku vynikající ženská odbíjená, proto členky Tatranu patřily i mezi významné  reprezentantky. Zatím posledním členem této přebornické štafety bylo družstvo žen Laposu Frenštát p. R. Přeborníkem republiky bylo v létech 1998, 2000 a 2001 pod trenérským vedením Leopolda Tůmy. V soutěžním ročníku 2004/05 po titulu sice sahalo, ale nedosáhlo družstvo žen Sokola F-M, které dlouhodobě i v současnosti s družstvem Ostravy vytváří reprezentační dvojičku MS volejbalu v extraligové soutěži žen. Ostravanky, vedené trenérem ročníku Zdeňkem Pomerem ml., v uplynulé sezoně 2015/16 získaly bronz v extralize a druhou příčku v Českém poháru a vybojovaly si tak právo účasti v evropské soutěži. 

Družstvo žen Sokola F-M získalo od roku 1996 do roku 2014 12 titulů Přeborník ČOS ve volejbale. Muži Sokola Pálkovice si tento titul vybojovali v roce 2014.

Na mistrovství ČR vesnických družstev získalo 8x vítězství družstvo žen z Hodslavic. Družstva mužů Hošťálkové, Komárova a Dolního Benešova v této soutěži byla také 10x úspěšná.

Chlapecká mládežnická družstva Vítkovic byla několikanásobnými mistry ČSSR. Jenom v období 1956 až 1993 získala 14 titulů. Posledním nositelem tohoto titulu se stali junioři VK Ostrava v ročníku 2015/16 pod vedením Lubomíra Vašiny, trenéra ročníku. Dorostenecké družstvo krnovského volejbalu v roce 1966 získalo titul mistra ČSSR. Dorostenci AZ Havířov – svěřenci trenéra Potače se stali přeborníky ČSSR i ČSR v roce 1972. Chlapci Sokola Kateřinky byli také žákovským přeborníkem ČSR. Titul přeborník ČSR vesnických družstev získali žáci z Raškovic v roce 1971 a v roce 1975 pak žáci z Dolního Benešova.

Četná medailová umístění v rámci svého dlouhodobého působení v nejvyšších mládežnických soutěží byla obsazena dívčími družstvy NHKG, Nového Jičína, Sokola F-M, Rožnova p.R., Vítkovic a Frenštátu, jejichž dorostenky v létech 1967, 69, 71 a 94 zvítězily v dorostenecké lize. V českém poháru dorostu získala naše družstva 10 přebornických titulů a v českém poháru žactva dalších 11, z toho bylo 8 vítězů starších žákyň z oddílů – MEZ Frenštát, Sokol F-M, TJ Nový Jičín, NH Ostrava a ŠSK Bílovec.

 Jedním ze segmentů zařazených do systému práce s talentovanou mládeží ve volejbale jsou krajská centra mládeže. Družstvo dívek našeho KCM vyšlo 6x vítězně z každoročního měření sil na Memoriálu Milana Kavky a družstvo chlapců z 21 ročníků Memoriálu Richarda Myslíka odneslo si 2 vítězství a 6 medailových umístění.

K vrcholnému volejbalu našeho kraje patří také úspěšná ligová působení celé řady družstev mužů i žen našich volejbalových oddílů v průběhu dosavadní historie volejbalového hnutí. Výrazem výkonnostního volejbalu našeho regionu je každoroční organizování krajského přeboru dospělých i mládeže. Mládežnické soutěže našeho regionu patří dlouhodobě k nejpočetnějším a nejlépe organizovaným soutěžím mládeže v republikovém pojetí.

Rekreační volejbal postupem času získal bohatý místopis MS krajem a má také dlouholetou tradici sahající až do volejbalových prvopočátků. Jde hlavně o volejbalové turnaje, jejichž opakované konání jim u volejbalové veřejnosti dodalo značného renomé. Volejbalové turnaje, které můžeme právem označit geniem loci MS volejbalu, se podílejí na vytváření a zvyšování úrovně herního projevu družstva, formování fyzické zdatnosti i herního umu jedince, to na straně jedné. Na druhé straně přispívají k popularitě a propagaci tohoto sportu. V historickém vývoji turnajové aktivity rozeznáváme dvě hlavní kategorie :

- mistrovské turnaje – zřizovatelem kterých je příslušný stupeň řídícího volejbalu např. sokolské župní přebory, přebory jednotlivých segmentů volejbalu a v posledním období bohaté využití beach volejbalem.

-   rekreační turnaje – pořádané volejbalovými oddíly nebo jinými organizacemi k různým účelům a příležitostem např. memoriály, výročí měst nebo podniků, putovní poháry apod.

Pod zorným úhlem dlouhodobého trvání uvádím některá turnajová klání našeho regionu. Mezi tradiční turnaje odehrané patřil Slezský pohár v Opavě, Volgogradský pohár dorostu v Ostravě, turnaj Ostrava - Katovice, Putovní vagon ve Studénce i další. K živým – současně hraným tradičním turnajům se řadí Memoriál vojína Ivana Kubince ve Štítině, frenštátské turnaje o cenu Radegasta, Hodslavice včetně antukové ligy, Memoriál Josefa Saláta v Raškovicích, Memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka v Metylovicích, turnaj mužů Ostrava Cup a jiné. Nejčetnější turnajové údobí byla 70 léta minulého století, kdy se počet pohyboval přes 100 turnajů (72 - 103, 76 – 108). Tyto turnaje nebyly jen soupeřením MS družstev, ale zúčastňovali se jich volejbalisté Moravy, Čech, Slovenska i ze zahraničí (PLR, NDR, MLR a ostatní). Bohatá byla také turnajová aktivita MS družstev na turnajích mimo domácí region, o čemž svědčí četná vítězná turnajová tažení republikou i mimo v okolních zemích Evropy.

Rozvoji regionálnímu volejbalu zásadní měrou přispěla a stále přispívá četnost i úroveň kvality jeho herního zázemí. Tato infrastruktura vždy v minulosti byla dostatečně fundována a v současnosti je nadále rozšiřována a vylepšována. V poslední době došlo k výstavbě sportovních hal s parametry vhodnými i pro náročné volejbalové soutěže či mezinárodní utkání. Za všechny uvádím výstavbu volejbalového stánku a beach volejbalového areálu v Opavě, která se tak stala městem volejbalu a pravidelně bývá spolupořadatelem akcí českého volejbalu.

Z vrcholných volejbalových akcí byl regionální volejbal pořadatelem semifinálové skupiny MS žen v roce 1986 a hlavním pořadatelem ME mužů v roce 2001.

Rozvoj členské základny volejbalistů úzce kopíruje geografické rozdělení územně správních celků vytvářejících moravsko-slezský region v příslušném období. Nejvyšší četnost 9362 členů volejbalové rodiny byla v roce 1986. Moravsko-slezský volejbalový kraj tehdy sdružoval kromě stávajících celků ještě okresy Olomouc, Přerov, Šumperk a část Valašského království okres Vsetín, které v důsledku reorganizace přešly pod jiná krajská volejbalová řízení. Tato úprava včetně změn matričních předpisů ovlivnila stav členské základny, která k 30.4.t.r. činila 3844 členů platících licenční poplatky (9,3% ze stavu členů ČVS).

Historicky vývoj MS volejbalu byl a je stále formován činnosti, úspěchy i výsledky volejbalových subjektů, na kterých se podílí celá plejáda lidí. Pomyslná galerie volejbalistů Severní Moravy a Slezska nám představuje řadu významných osobnosti celé 95 leté historie. O tituly a medailová umístění čsl. i českého volejbalu se také zasloužili hráči i hráčky Severní Moravy a Slezska. Mezi poválečné první reprezentanty naší republiky patřil mistr sportu, Tonda Nogol. V roce 1949 jej ještě nacházíme na soupisce reprezentantů, na kterou ho mezitím následoval další ostravák Ing. Josef Valášek. K pozdějším reprezentantům patří další hráči ostravských družstev – Ing. Kudláček Vlastimil, Ing. Volný Zdeněk, Franta Sokol, Svoboda Jiří, Ing. Pavlík Petr a mladšími následovníky se stali  Jaroslav Tomáš nejlepší volejbalista roku 1975, 76 a 77, Jan Kapera, Jaroslav Šmíd, Lubomír Jakubíček, Ing. František Kopecký, Ing. Tomáš Zedník, Helmut Jamka, Josef Mikunda a další. Posledními v této řadě jsou David Konečný, Tomáš Široký a Přemysl Kubala reprezentant v šestkovém volejbale a olympionik, beach volejbalista roku 2012 a 15, který byl v roce 2014 uveden do Síně slávy ČVS. 

Červenomodrobílé barvy v padesátých létech hájily - Božena Valášková několikanásobná kapitánka RD, Božka Bébová-Šteflová, Milena Krimlová i její dcera Jitka, Miroslava Baráková nejúspěšnější volejbalistka roku 1980 a 85, Naďa Marynčáková - Furmančíková dnes žijící v Dětmarovicích a v příštím roce očekávajíce příchod devadesátky, Táňa Krempaská-Rohovská královna volejbalu v roce 1983, Bochenková, Bucková Kateřina a jiné hlavně v nedaleké historii.V současnosti je v reprezentačním kolektivu žen také opora ostravského družstva Petra Kojdová.

V rozvoji MS volejbalu se také odráží činnost jeho odborných kádrů – trenérů a rozhodčích. Náš region se může pochlubit řadou významných trenérů, kteří svou působnosti mnohdy překročili oddílová teritoria a prosazovali se u reprezentace nebo i v zahraničí – Kubiš Antonín, Vilém Košťál, Leoš Chalupa, Miloš Zika, Mgr. Kozel Jiří, Jaroslav Tomáš, František Sokol a Táňa Krempaská-Rohovská trenérka roku 2005, která po vedení extraligového družstva žen Sokola F-M usedla na lavičku národního týmu volejbalistek, jako první žena v celé historii našeho volejbalu. Náš region vždy oplýval dostatkem významných i obětavých trenérů např. Karel Kramoliš, Břetislav Potáč, Karel Kaňák, Mgr.Miloslav Chrobák, Libor Mach, Mgr. Oldřich Valenta, Václav Peklo, Jaroslav Koutný a další. Přispívá k tomu vyškolování nových hlavně mladých tváří TMK krajského volejbalového svazu.

Vedle trenéra je to také rozhodčí, který je spolutvůrcem hry. Jeho píšťalka zná zákonitosti hry a píská do jejího rytmu. Početná rodina moravsko-slezských pískačů nejenže zabezpečuje řízení zápasů na domácím teritoriu, ale podílí se dlouhodobě i na řízení utkání ligových soutěží ČVS. Uplynulý soutěžní ročník 2015-16 řídilo 24 ligových rozhodčích z celkového stavu 70ti. Punc mezinárodního rozhodčího ČVS mají Vlastimil Kovář ml., a Zdeněk Grabovský. O moravsko-slezskou rodinu rozhodčích volejbalu, která byla i stále je dosti početná a v roce 1989 měla 427 rozhodčích, se nejvíce zasloužil Karel Oderský jako předseda krajské komise od roku 1965-1997.

Mnozí dobří rodáci MS regionu dosáhli toho, o co předcházející generace dosud marně usilovaly, a to o podíl a spoluúčast na řízení volejbalového hnutí v naší republice. Ing. Antonín Lébl působil jako předseda svazu a dnešní místopředseda Ing.František Kopecký, kterým rovněž vděčíme za konání významných akcí ČVS na půdě našeho kraje v Opavě i Ostravě. Jim dlouhodobě sekunduje Miroslav Vyhlídal včetně dalších krajanů – členů výboru ČVS i jeho odborných komisí.

Na mimoherních činnostech souvisejících a podmiňujících volejbalové dění v republice i v našem kraji se podílí nekončená řada dlouholetých obětavých činovníků. Za významný podíl na této činnosti byli do Síně Slávy ČVS uvedení Josef Matějů, bývalý předseda krajského výboru a Karel Oderský za práci na úseku rozhodčích. Za celoživotní aktivní působnost v daném okruhu udělila SR ČVS nejvyšší volejbalové vyznamenání - Čestný člen ČVS – 9ti volejbalovým činovníkům našeho kraje. Medaili Ing. Vladimíra Spirita byla SR ČVS u příležitosti životních jubileí oceněna práce pro volejbal u 16ti volejbalových pracovníků kraje. Dalších 36 se stalo nositeli medaile Otakara Koutského udělované KVS za dlouholetou práci pro volejbal. Volejbalisté našeho regionu neschází ani v okruhu každoročního vyhlašování nejlepšího sportovce MS kraje. Jaroslav Tomáš byl v letošním roce uveden do Síně Slávy MS kraje.

MS volejbal dokázal ve svém historickém vývoji vstřebat všechny segmenty, které doprovázely rozvoj volejbalu v naší republice, ať už to byl volejbal deblů, vesnický volejbal, minivolejbal, barevný volejbal mládeže čí beach volejbal. Beach volejbal se v posledních létech dostává na Severní Moravě i ve Slezsku stále více do popředí zájmů jak profesionálních sportovců, tak široké sportovní veřejnosti. Dokládá to nejen stále hustější síť nově budovaných beach volejbalových hřišť, ale také stále rostoucí počet akcí zaměřených jak na vrcholový, tak na amatérský beach volejbal. V současné době jsou nejaktivnějšími subjekty působícími v oblasti beach volejbalu v našem kraji beachová centra – Happy Sport Opava, TJ Ostrava a BVK Karviná. Věnuji se jak výchově mladých nadějných beach volejbalistů, tak vytváření kvalitního zázemí pro celou základnu. Výše jmenovaná střediska pravidelně a každoročně střídavě pořádají ČP a přebory ČR žactva, juniorů a juniorek i dospělých, celé série sportovních turnajů a mnoho různorodých akcí v beach volejbalu jak pro vrcholové sportovce, tak pro širokou veřejnost v zájmu získání jejího širokého podvědomí např. Street festival v ulicích – promo akce za účasti reprezentantů ČR v rámci Colours of Ostrava, beach maraton, BéVéKá Cup v Karviné, Ferram Cup v Opavě a jiné.

Z MS beach volejbalových center vzešly mnohé známé dvojičky hráček – Holystová -Orlovská, Petrová-Valová, Pokorná-Gebaurová a jiné. V roce 2005 odchovankyně TJ Mittal Ostrava Tereza Petrová se se svou partnerkou Klapalovou se staly akademickými mistryněmi světa v BV. Dnes k nim patří Martina Jakubšová – Diana Žolnerčíková, Sára Olivová a Štěpánka Šťastná účastnice turnajů světové série FIVB. Severomoravský mládežnický beach volejbal nejúspěšněji reprezentují dvojičky Žolnerčíková Karin s Makovcovou Marií a Adamčíková Kristýna s Komárkovou Annou. V kategorií mužů je významnou beach volejbalovou osobnosti Přemysl Kubala, mistr ČR, absolvoval 4 ME, MS v Los Angeles 1997 a OH 2012 v Londýně.

Historie volejbalu Severní Moravy a Slezska uplynulých 95ti let je bohatá svými úspěchy a činy, stejně jako smutná porážkami a zklamaními. Přesto je zajímavá a krásná jako lidé, kteří ji svými činy a práci vytvořili. Nepodílelo se na nich jen několik známých osobností, ale obrovská, několika tisícová plejáda volejbalových fanatiků – hráčů,trenérů, rozhodčích, funkcionářů i příznivců, kteří svou nezištnou, houževnatou, obětavou i mravenčí práci nejen na hříšti, ale i v jeho zázemí pomáhali rozmachu, prestiži i dobrému jménu regionálního volejbalu v jednotlivých údobích i místech jeho rozvoje. Patříme mezi ně i my účastníci 21. století.

Dovolte mi, abych jménem krajského volejbalového svazu poděkoval těm všem, přítomným i nepřítomným, za odvedenou práci i docílené volejbalové výsledky na příslušné úrovni vlastní práce. Podstatné části, jenž není již mezi námi, za kterou jmenuji alespoň od posledního našeho setkání zesnulé – Sokol František, Oderský Karel, Strakoš Zdeněk, Melkus Radovan, Křístek Tomáš, Vahalík Jan, Sadílek Josef, Krimlová Milena, Hellebrand Josef, Merta Věnomír, Koutný Jaroslav, Peklo Václav a Tomáš Jaroslav, věnujme toto poděkování formou společné tiché vzpomínky, kterou tak nejlépe vzdáme hold jimi vykonané práce pro náš regionální volejbal  . . . . . . .  

Závěrem mi přátele dovolte, abych i vaším jménem volejbalu Severní Moravy a Slezska na jeho cestě zbývajícím časem do stoleté historie českého volejbalu v naším zemích popřál umístěná podání , pevné bloky, přesné nahrávky, důrazné smeče a vše ostatní, co upevní a ještě výše pozvedne výsledky, prestiž i dobré jméno, tak aby MS volejbalu při stoletém výročí patřilo to nejvyšší a nejlepší renomé v existenci českého volejbalu v naší republice.

 

Ostrava, 24. 5. 2016                              Zpracoval: Ing.Dluhoš Jan