. . . . . . . . . . . . . . akce

Výzva pro trenéry žákovských týmů v MSK

30.10.2019

Volejbalová akademie Moravskoslezského krajského volejbalového svazu (VA MS KVS)

bude v období sezon 2019 - 2021 podporovat přípravu talentovaných hráček ročníku 2006, 2007 a 2008, s jejich každoročním postupným zapojením do přípravy VA, na základě výběru trenérů VA MSK a doporučení oddílových trenérů MSK.

Vybrané hráčky mohou reprezentovat MSK na následujících akcích:

-      Memoriál KAVKY (červen 2020), určen pro ročníky 2006 a mladší

-      ODM 2021, určen pro ročníky 2007 a mladší

 

Za tímto účelem bude VA MSK organizovat dovednostní kempy, na kterých budou pozvané a doporučené hráčky intenzivně rozvíjet jednotlivé IHČJ vzhledem k jejich individuálním předpokladům.

 

Na těchto kempech přivítáme jak aktivní, tak i pasivní zapojení oddílových trenérů žákovských týmů MSK, v rámci jejich časových možností a flexibility.

 

Účastí trenérů jednotlivých žákovských týmu MSK, sledujeme zahájení spolupráce při předávání a získávání zkušeností z trenérské oddílové praxe a všeobecný odborný růst volejbalové trenérské rodiny MSK.

 

Předběžné termíny jednotlivých kempů v roce 2019:

  1. Kemp 11.11.2019
  2. Kemp 9.12.2019
  3. Kemp 17.12.2019

O dalších termínech či případných aktualizacích termínů budeme vždy s předstihem informovat.

 

Na první kemp 11.11.2019 jsme na základě vlastního výběru a několika doporučení pozvali talentované hráčky ročníku 2006 – 2008. Tento výběr probíhal především v rámci kvalifikačního turnaje do soutěže KP ml. žákyň. Jsme si ovšem vědomi, že v rámci této kvalifikace jsme nemuseli postihnout všechny talentované dívky. Proto Vás žádáme o spolupráci a Vaše doporučení u Vašich svěřenkyň, které se těchto kvalifikačních turnajů nezúčastnily a mohly našemu pozorování uniknout. Zašlete prosím na email hl. trenéra VA MSK pana Ondřeje Šimáka(ondrej.simak@seznam.cz) do 6.11.2019 Vaše typy a doporučení na talentované hráčky ročníku 2007-2008, které bychom mohli pozvat na kemp VA MSK.

 

Zároveň, pokud máte prostor a chuť se zúčastnit kempu VA MSK, konaném dne 11.11.2019 v Bílovci(hala ZŠ Komenského), od 08:30 hod., zašlete do 6.11.2019 své iniciály a oddíl ve kterém působíte na email: petr.adamcik@krba.cz

 

 

Za VA MS KVS

Petr Adamčík, předseda komise mládeže dívky MS KVS