. . . . . . . . . . . . výsledky

Celostátní kolo BMV se v Ostravě vydařilo !!!

8.9.2021

 

První zářijová sobota byla v Ostravě barevná, ale mistr podzim v tom je tentokrát zcela nevinně. Venkovní travnatá hřiště na Plzeňské probarvily děti, které se zde zúčastnily celostátního kola v barevném minivolejbale. Český volejbalový svaz ve spolupráci s Blue Volley Ostrava uspořádal tento turnaj, jehož se zúčastnilo téměř 50 týmů v pěti kategoriích v termínu, kdy zde zároveň probíhá ME ve volejbale mužů. Na hřišti tak nechali duši jak malí sportovci, tak posléze ti velcí-naši reprezentanti, které byli účastníci turnaje večer podpořit.

 

Celý turnaj provázelo nejen slunečné počasí, ale i dobrá nálada a chuť do hry, kterou měly po dlouhé turnajové pauze všechny děti opravdu velkou. K vidění tak bylo mnoho pěkných sportovních momentů a bitvy plné emocí.

 

Chtěli bychom tímto poděkovat nejen všem malým sportovcům, ale i jejich trenérům a rodičům, kteří se akce zúčastnili a pomohli nám vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Velký dík patří Městu Ostrava za poskytnuté ceny vítězným družstvům, Městskému obvodu Ostrava Radvanice za zapůjčení setů k sezení, Obci Řeka za mobilní stany pro technické zázemí a samozřejmě také všem organizátorům, ať už těm, kteří byli k viděni přímo na hřišti, nebo těm mnoha „neviditelným“, bez nichž by však tato akce nemohla proběhnout. Věříme, že si všichni spolu s námi užili jak sportovní část, tak posléze i tu společenskou na zápase naší mužské reprezentace proti Bělorusku.

 

Stále se ještě můžete přihlásit do našich kroužků OSTRAVÁČKU (přihlášku naleznete na www.bluevolley.cz - Dokumenty), BESKYĎÁČKU - Green (přihlášku naleznete na www.greenvolley.cz - Dokumenty) a BESKYĎÁČKU - Red (přihlášku naleznete na www.redvolley.cz - Dokumenty).

 

Jana Kozlová

hlavní pořadatel akce

730 164 001 anajavolzok@gmail.com