. . . . . . . . . . . . výsledky

Krajská volejbalová akademie MSK - činnost v roce 2023

16.1.2024

Krajská volejbalová akademie v Moravskoslezském kraji

 

„Projekt KVA MSK“ - činnost v roce 2023

 

Od roku 2018 organizuje MS KVS pro hráče a hráčky všech klubů v Moravskoslezském kraji kategorie U14/U16 v rámci krajské volejbalové akademie MSK výběrové kempy a soustředění. Ti nejlepší poté reprezentují ve volejbale MSK na celostátních turnajích a Letních olympiádách mládeže. Také v roce 2023 jsme tuto činnost v rámci projektu v nemalé míře rozvíjeli.

 

CÍL    

Cílem projektu krajské volejbalové akademie je zlepšovat herní úroveň hráček všech klubů Moravskoslezského kraje, najít talentované hráčky a zlepšovat jejich dovednosti v rámci výběrových kempů v kategorii U14/U16. Spolupráci se podařilo navázat téměř se všemi kluby v kraji „starajícími“ se o mládež, které na kempy vysílají své talentované hráčky se zájmem se ve volejbale neustále zlepšovat.

               Dlouhodobým cílem projektu je nabídnout a umožnit rozvíjet vybraným hráčkám ve spolupráci s rodiči a domácím klubem jejich volejbalový talent a vášeň pro volejbal a jejich začlenění do extraligových klubů nebo výběrů reprezentací ČR.

 

KLUBY

               V průběhu roku 2023 byly opět osloveny všechny kluby v MSK. Douhodobě se kempů pro dívky účastní hráčky z klubů TJ Ostrava, TJ Sokol Frýdek-Místek, SVK Nový Jičín, ŠSK Bílovec, TJ Hlučín, VK Kylešovice, VK Polanka nad Odrou, VK Raškovice, Happy Sport Opava a KV Kopřivnice. Své hráčky v letošním roce vyslaly na otevřené kempy také kluby VKB Frýdlant n/O, Volejbal Kozlovice, Vam Havířov, Slezská Orlice, TJ Sokol Bohumín, TJ ZŽ Třinec, Slezan Orlová, TJ Sokol Stará Bělá, SK Metylovice a TJ Sokol Mosty u Jablunkova.

               Kempů pro chlapce se účastní pravidelně chlapci z VK Ostrava, Green Volley Frýdek-Místek, Happy Sport Opava, SVK Nový Jičín, Red Volley Frýdlant n/O, Blue Volley Ostrava, své zastoupení mají také kluby TJ Sokol Palkovice, VK Raškovice.

 

TRENÉŘI

               Abychom mohli v Moravskoslezském kraji dosáhnout co nejlepších výsledků po stránce herní (umístění na turnajích), individuální (správná technika IHČ), kolektivní (dobrá parta, přátelství a spolupráce), je potřeba mít k dispozici ty nejlepší trenéry, kteří jsou ochotni se této práci navíc věnovat. Trenéři musí mít nejen odborné znalosti, potřebné vzdělání a dlouhodobé zkušenosti s práci mládeže, ale také musí mít velký zájem, vášeň a umění předávat to nejlepší všem hráčkám/hráčům, kteří se našich kempů účastní. Není jednoduché tyto trenéry napříč MSK najít, nicméně obětavě se v roce 2023 věnovali chlapcům volejbaloví trenéři Jonáš Stonavský, Roman Dvoran, Jan Sonnek, Nikola Němcová, kondiční trenérka Kateřina Silvestrová a fyzioterapeutka Blanka Vašutová. O volejbalový rozvoj dívek se starali Ondřej Šimák, Tomáš Jambor, Alexandra Dedková, Michal Barnet, kondiční trenér Jiří Dedek a fyzioterapeutka Kateřina Honešová.

              

KEMPY

               V rámci projektu KVA jsme zorganizovali celkem 8 celodenních kempů dívek a 2 odpolední kempy s účastí od 20 hráček (příprava na vrcholové turnaje krajských výběrů) až po 60 hráček, na kterých trenéři hledali ty nejlepší a zároveň se všem zúčastněným snažili předat správné technicko-metodické medoty IHČ, které mohly hráčky uplatnit ve svých klubech.

               Pro chlapce se uskutečnily celkem 3 celodenní kempy, 1 dopolední kemp a 2 odpolední kempy.

               Kempy pro dívky probihaly ve sportovních halách v Ostravě (27.1., 27.2., 11.5., 4.10., 8.11. a 20.12. 2023) a v Raškovicích (22.3. a 20.4.). Odpolední kempy nominovaných hráček proběhly v Ostravě 6. a 14.6. 2023.

               Kempy pro chlapce probíhaly ve sportovní hale v Raškovicích 24.3. 2023 – celodenní kemp, 19.4. 2023 – odpolední kemp a 21.5. 2023 – dopolední kemp, ve sportovní hale SPŠ Frýdek-Místek 11.5. 2023 – odpolední kemp, 24. 5. ve sportovní hale SZŠ v Ostravě a ve sportovní hale v Třebovicích – Ostravě – 4.11., 17.12. 2023 - celodenní kempy,

               Společné kempy pro dívky i chlapce KVA, které jsme zorganizovali ve spolupráci s ČVS v rámci projektů krajských dovednostních kempů a KVA se uskutečnily jako dvoudenní 23.-24.5. a 13.-14.11. 2023 v Raškovicích a velmi úspěšný byl také celodenní kemp 6.12. 2023 konaný ve sportovní hale v Raškovicích s účastí 24 chlapců, 36 dívek  ročníků 2010-2011 a 21 trenérů z MSK. Kemp byl zaměřen na individuální herní činnosti. Z důvodů velkého zájmu byl kemp omezen na max. 4 hráče/hráčky z klubu.

               Na organizaci se podílejí někteří členové komise mládeže MS KVS a převážně koordinátoři projektu Šárka Sonnková-dívky, Jan Sonnek-chlapci v 1. pololetí 2023 a Vavřinec Pečinka-chlapci ve 2. pololetí 2023.

 

TURNAJE

               V roce 2023 nejtalentovanější hráčky ročníku 2009-2011 reprezentovaly Moravskoslezský kraj na přípravném turnaji v Bílovci – 3. místo a na turnajích krajských výběrů dívek. Na Memoriálu M. Kavky v Plzni ve dnech 16.-18.6. 2023 pod vedením Michala Barneta a Saši Dedkové hráčky umístily na 11. místě ze 14 krajů a na turnaji V. Fabiánka v Brně ve dnech 27.-28.12. 2023 skončily s vyrovnanými výsledky na 8. místě ze 13 krajských výběrů. Dívky reprezentovaly MSK pod vedením trebérů Michala Barneta a Ondřeje Šimáka.

               Úspěšnější, co do výsledků byl v roce 2023 výběr chlapců, který se na turnaji R. Myslíka v Hradci Králové pod vedením Jana Sonnka a Jonáše Stonavského umístili na výborném 4. místě.

               Zlepšovat celkovou výkonnost týmu včetně individuálních herních činností všech hráček/hráčů v porovnání s ostatními krajI ČR je úkolem, na kterém budou trenéři pracovat dále i v roce 2024, kdy nás čeká Letní olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji.

 

VÝZVA PRO ORGANIZAČNÍ TÝM KVA

Co je další výzvou pro organizátory kempů?

Vzbudit ještě větší zájem u klubových trenérů, kteří by se aktivně nebo pasivně kempů účastnili. Proto se organizační tým KVA zaměří v dalším roce na následující úkoly:

-             připraví podrobně plán kempů – kombinace celodenních, odpoledních a vícedenních kempů

-             zpestří tréninkové jednotky o zajímavá herní volejbalová cvičení a zároveň ukáže, že v jednoduchosti a neustálého drilu a opakování cvičení s důrazem na správnou techniku je „síla“

-             bude se snažit zaujmout hráčky i trenéry rozmanitostí kondičních cvičení na sílu, rychlost, výbušnost s kondičním trenérem/trenérkou a cvičením na koordinaci, stabilizaci a prevenci proti zranění s fyzioterapeutkou

-             bude více komunikovat se všemi klubovými trenéry napříč MSK

 

VÝZVA PRO KLUBOVÉ TRENÉRY A JEJICH HRÁČE

Účast klubových trenérů a jejch hráčů na kempech je důležitá a prospěšná proto, 

–             aby viděli, jak jejich hráčky/hráči trénují pod vedením jiných trenérů

-             aby mohli srovnat své tréninkové metody IHČ, skupinové i týmové

-             abychom v MSK, potažmo v ČR měli obdobnou metodiku nácviku IHČ

-             aby si některé poznatky z tréninků odnesli do svých klubů

-             aby mohla proběhnout otevřená diskuze o tom, jak trénovat, co trénovat, jak zlepšit herní úroveň volejbalu ve všech klubech MSK a tím se zvedla také výkonnost těch nejlepších hráček/hráčů a tým KVA tak mohl dosahovat lepších umístění na turnajích krajských výběrů a LODM.

 

FINANČNÍ PODPORA

               Projekt krajské volejbalové akademie dívek i chlapců je finančně podporován převážně Moravskoslezským krajem, dále jsou další potřebné položky hrazeny z finančních příspěvků ČVS a MS KVS.

               Z finančních příspěvků jsou hrazeny nájmy hal, stravování, ubytování na turnajích, sportovní pomůcky, sportovní oblečení, odměny trenérů a organizačním pracovníkům včetně cestovného. Hrazena byla také doprava na turnaje objednaným autobusem nebo hromadnou dopravou a cestovné trenérům/rodičům, kteří přivezli své hráčky/hráče na kempy. Bez zdravé stravy se sportovci neobejdou, proto je na kempech vždy zajištěno ovoce a lehce stravitelné energetické tyčinky pro sportovce, iontové nápoje. Z dalších finančních příspěvků ČVS a MS KVS jsme hradili zdravotnické potřeby a lékarničky. Všem subjektům za finanční popdporu děkujeme.

 

Zpracovala: Ing. Šárka Sonnková, koordinátorka KVA D, člen KM MS KVS a sekretář MS KVS