KVS

Výbor

1.3.2019

Usnesení konference MS KVS konané dne 2. 4. 2017 v Ostravě

 

Složení Výboru MS KVS

 

Zápis z VIII. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 16. 6. 2020 v Ostravě

Usnesení z VIII. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 16. 6. 2020 v Ostravě

 

Plán práce P-KVS a V-KVS na II. pololetí 2019

 

Zápis z VII. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 10. 12. 2019 v Ostravě

Usnesení z VII. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 10. 12. 2019 v Ostravě

 

Zápis z VI. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 4. 6. 2019 v Ostravě

Usnesení z VI. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 4. 6. 2019 v Ostravě

Výsledky hlasování "per rollam" členů V-MSKVS k usnesení ze VI. Zasedání V-MSKVS dne 4.6.2019

 

Zápis z V. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 11. 12. 2018 v Ostravě

Usnesení z V. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 11. 12. 2018 v Ostravě

 

Zápis ze IV. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 29. 5. 2018 v Ostravě

Usnesení ze IV. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 29. 5. 2018 v Ostravě

 

Zápis z III. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 12. 12. 2017 v Ostravě

Usnesení z III. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 12. 12. 2017 v Ostravě

 

Zápis z II. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 13. 6. 2017 v Ostravě

Usnesení z II. zasedání Výboru MS KVS konaného dne 13. 6. 2017 v Ostravě